Chiều đi  Hà Nội - Cát Bà 3 chuyến xe

Good Morning Cát bà

 

07:30 11:15
3h30

Good Morning Cát bà

 

10:30 14:30
3h30

Good Morning Cát bà

 

14:00 18:00
3h30

Tuyến đường Hà Nội - Cát Bà

Tuyến đường Hà Nội - Cát Bà - Hải Phòng dài khoảng 160 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 7h00 đến 12h00 bởi 5 nhà xe: xe Hoàng Long , xe Inter Bus Lines , xe Good morning Cát Bà , xe Daiichi Travel , xe Cát Bà Express vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 5 giờ. Điện thoai đặt vé: 0943 696 611

Good Morning Cát bà - Tuyến đường Hà Nội đi Cát Bà, Check in trực tuyến có cần in thẻ lên máy bay ra không?
Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 60% -
1900 6786